گاهی به آسمان نگاه کن ! کجاست اسلام ناب محمدی؟ http://sib-e-sabz.mihanblog.com 2020-06-05T07:37:13+01:00 text/html 2013-08-09T16:35:58+01:00 sib-e-sabz.mihanblog.com منتظر! خسته‌ام از این کویر http://sib-e-sabz.mihanblog.com/post/46 <span style="text-align: justify;">خسته‌ام از این کویر، این کویر کور و پیر&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">این هبوط بی‌دلیل، این سقوط ناگزیر</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">آسمان بی‌هدف، بادهای بی‌طرف&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">ابرهای سر به راه، بیدهای سر به زیر</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">ای نظاره‌ی شگفت، ای نگاه ناگهان!</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">ای هماره در نظر، ای هنوز بی‌نظیر!</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">آیه آیه‌ات صریح، سوره سوره‌ات فصیح!</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">مثل خطی از هبوط، مثل سطری از کویر</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">مثل شعر ناگهان، مثل گریه بی‌امان&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">مثل لحظه‌های وحی، اجتناب‌ناپذیر</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">ای مسافر غریب، در دیار خویشتن&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">با تو آشنا شدم، با تو در همین مسیر!</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">از کویر سوت و کور، تا مرا صدا زدی&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">دیدمت ولی چه دور! دیدمت ولی چه دیر!</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">این تویی در آن طرف، پشت میله‌ها رها&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">این منم در این طرف، پشت میله‌ها اسیر&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">دست خسته‌ی مرا، مثل کودکی بگیر&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">با خودت مرا ببر، خسته‌ام از این کویر!</span> <div><span style="text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: justify;">دکتر قیصر امین پور (ره)</div> text/html 2012-06-29T14:52:19+01:00 sib-e-sabz.mihanblog.com منتظر! ایستادگی! http://sib-e-sabz.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">إِنَّ الَّذِینَ <font color="#009900"><b>قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ</b></font><font color="#ffcc00"><b> ثُمَّ اسْتَقَامُوا</b></font><b> تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ</b></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#33cc00"><b>أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا</b></font> <b>وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی كُنتُمْ تُوعَدُونَ</b></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>چه آیه ی زیباییه ولی در عین زیباییش،سخته،...مردانگی میخواد،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>ایستادگی میخواد</b></font><b style="font-size: small; ">اگر بر عقایدت پابرجا بودی و &nbsp;ایستادی،</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small; ">ملائکه برای تو نازل میشن،</b><font size="2"><b>اگر ایستادی،دیگه نه ترسی خواهی داشت</b></font></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: small; ">نه غم و اندوهی،</b><b style="font-size: small; ">اگر ایستادی مطمئن باش که بهشت برای توست</b></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>فصلت آیه 30</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: 'Traditional Arabic', serif; font-size: 27px; line-height: 31px; "><b>قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ</b></font><font style="font-family: 'Traditional Arabic', serif; font-size: 27px; line-height: 31px; "><b>&nbsp;<u>ثُمَّ اسْتَقَامُوا</u></b></font> </div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: 'Traditional Arabic', serif; line-height: 31px; " size="4"><b>مهدی فاطمه تنهاست،برخیزیم،بیرون بیایم از این خواب غفلت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-family: 'Traditional Arabic', serif; font-size: 27px; line-height: 31px; "><b><u><br></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00" style="font-family: 'Traditional Arabic', serif; font-size: 27px; line-height: 31px; "><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">دل تو را می طلبد،دیده تو را می</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">جوید</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="font-size:4.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#009900">اللهم عجل لولیک الفرج</font></span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p></p></div><br class="Apple-interchange-newline"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-06-26T18:07:03+01:00 sib-e-sabz.mihanblog.com منتظر! دل خوشی! http://sib-e-sabz.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این روزها...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تنها،دلم به مستحبی خوش است،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">که پاسخ اش واجــــب است!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#33cc00"><b>سلام بر مهدی فاطمه عج!</b></font></div> text/html 2012-06-20T19:21:22+01:00 sib-e-sabz.mihanblog.com منتظر! کوریم و ندیدیم!!! http://sib-e-sabz.mihanblog.com/post/43 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">كوریم و ندیدیم شما را هرگز</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">
</span><span lang="AR-SA">یكبار نگفتیم كجایی هرگز</span><span lang="AR-SA">
</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="AR-SA">ما كار مهمتر ازشما هم داریم</span><span lang="AR-SA">
</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حق داری اگرجمعه نیایی هرگز</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">اللهم عجل لولیک الفرج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>...</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پ ن : چه تلنگر تلخیه...واقعیتی که این روزها همه رو اسیر خودش کرده.اینکه حقایق رو رها کردیم و تنها گذاشتیم و چسبیدیم به این وقایع.به علایق ظاهری...</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پ ن: احوالاتمون گریه داره...ناله داره...توبه و استغفار داره...این غفلتمون یه روزی کار دستمون میده،این بی وفاییمون...</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پ ن: <b>الهی العفو...ظلمنـــــــــــا</b> <b>انفسنـــــــــــــا (ضمیری به اندازه ی کل بشریت)</b></font></p> text/html 2012-06-14T10:33:48+01:00 sib-e-sabz.mihanblog.com منتظر! منجی تنها! http://sib-e-sabz.mihanblog.com/post/42 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">یار من یوسف نیا اینجا کسی یعقوب نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;!</font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">لحظه ای چشمانشان از دوریت مرطوب نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;!<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ای گل زیبای من از غربتت اشکی نریز<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">نازنین اینجا خدا هم پیششان محبوب نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;!<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نوبهارم در فراقت هیچ کس محزون نشد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">منجی انسانیت اینجا شرایط جور نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;!<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گرچه در هر جمعه &nbsp;زیبا دعایت میکنند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">این دعاها بر زبان است جنسشان مرغوب نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">اللهم عجل لولیک الفرج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></p>